Karrieresituationen for postdocs er ved at blive et presserende problem, ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Vi har vidst det i mange år, og vi har set det komme. En ny europæisk rapport ”Career Tracking of Doctorate Holders” viser, at en stilling som postdoc langtfra er billetten til en stabil forskerkarriere. Reelt set er det kun et mindre antal af dem med en postdoc stilling, der får mulighed for en fast forskerstilling ved et universitet. De fleste vil gerne forsætte som forsker – det som de er blevet uddannede og trænede til – men universitetssektoren kan ikke absorbere dem alle.

I rapporten påpeges det, at det øgede antal ph.d. studerende har skærpet konkurrencen på postdoc niveauet og dermed skabt et meget større pres på tenure stillinger. Denne situation er politikere og beslutningstagere i Europa nødt til at tage hånd om, fastslås det i rapporten. Blandt andet fordi bevægelsen af højtuddannede fra Sydeuropa til Nordeuropa på sigt kan få store politiske konsekvenser, men også fordi den usikre arbejdssituation for postdocs har vist sig at give produktivitetstab. Rapporten anbefaler bl.a. at der bliver skabt flere tenure stillinger i mindre uddannelses attraktive områder i Europa. Desuden bør forskningsinstitutionerne gøre en større indsats for at øge karrierebevidstheden både i ph.d. og postdoc gruppen. Man bør i langt højere grad arbejde på at skabe mere differentierede karriereveje i universitetssektoren, men også informere om karriereveje udenfor akademia. Flere karriererådgivningstilbud og tiltag for at forberede postdocs for et arbejdsliv i andre sektorer er blandt forslagene. Mange postdocs ønsker sig et system, hvor de bliver støttede i at komme op og videre i systemet, eller i at der åbnes veje for dem ud af systemet og ud af forskning. Denne ”op” eller ”ud” tankegang har jeg mødt i flere sammenhænge i den nordiske universitetssektor. Så karrieresituationen for postdocs er kommet på dagsorden, både i Norden og i Europa.

Læs rapporten her: European Science Foundation. Career Tracking of Doctorate Holders. Pilot Project Report, Strasbourg 2015 (siden kræver brugernavn og kode).

http://www.esf.org/uploads/media/Career_Tracking_01.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *