Andre artikler

”Den nordiske idé”, Højskolebladet 11 (2004), s. 29-30.

”War in the Twentieth Century”, Encyclopedia of Children and Childhood. In History and Society, Ed. Paula S. Fass, Thomson Gale, New York (2004), s. 875-881.

”Klasserejse og kvindeliv”, Rubicon 3 (2002), s. 51-52.

”Krigsofre eller fremtidstrusler?”, Rubicon Tema krig, (marts 2002), s. 99-101.

”Föreningarna Norden mellan nordism och nationalism”, Mångkulturalitet och folkligt samarbete, red. Krister Ståhlberg, Forskningsprogrammet Norden och Europa, Nordisk Ministerråds serie Nord nr. 29 (2000), s. 15-33.

”Godhetens dilemma. Medmänsklighet och realpolitik i det internationella hjälparbetet”, Tvärsnitt 2 (2000), s. 28-39.

”Ambulanshjälp till Finland 1918. Nordisk Röda Kors-aktion mellan privat och offentlig nödhjälp”, Den privat-offentliga gränsen. Det sociala arbetets strategier och aktörer i Norden 1860-1940, Red. Monika Janfelt, Nord nr. 9 (København 1999), s. 301-326.

”Den mångfaceterade barmhärtigheten och godhetens problematik”, foredrag ved De Svenska Historiadagarna i Åbo september 1999, publicerad i Aktuellt om Historia (Lund 1999), s. 44-46.

Sally Salminen, biografi i Dansk Kvindebiografisk Leksikon (København 1999).

Eva Moltesen, biografi i Dansk Kvindebiografisk Leksikon (København 1998).

”Helene – Wienerbarn No. 292”, Siden Saxo 2 (1997), s. 41-48.

”Historia utan hjälphjul”, Läraren, organ för Finlands Svenska Lärarförbund 4 (1995).

”20-talets krigsbarn efterlyses”, Helsingborgs Dagblad 13.4. 1995.

”Barnförflyttningar och samhällen i kris”, När imperier faller. Studier kring riksupplösningar och nya stater. Red. Max Engman (Stockholm 1994), s. 175-202.

”Krigsbarn – då och nu”, Jakobstads Tidning 28.7. 1993.

”Svensk krigsbarnsverksamhet 1919-1922”, Historisk Tidskrift för Finland 3 (1990), s. 465-498.

”Svensk Underofficersförbundets efterkrigshjälp – krigsbarnsverksamheten 1920”, Perspektiv på Tjänstemän, Årsbok 1988, Tjänstemanna rörelsens Arkiv och Museum TAM, (Stockholm 1988), s. 49-55.